EGZAMIN SĘDZI SZCZEBLA CENTRALNEGO

« wróć
Wszystkie reprezentantki Wydziału Sędziowskiego w Łodzi pozytywnie zaliczyły test pisemny że znajomości Przepisów Gry oraz bieg interwałowy pokazując optymalną formę przed rozgrywkami. Nową asystentką w tym gronie została Monika Okrasa
Gratulacje !!!