EGZAMINY W SIERADZU

« wróć
Podczas gdy obserwatorzy pisali egzamin pisemny, arbitrzy zdawali test kondycyjny na bieżni. Po teście interwałowym przenieśli się do sali egzaminacyjnej aby napisać test składający się z 30 pytań.
Wszyscy uczestnicy zaliczyli test z bardzo dobrymi wynikami, pokazując odpowiednie przygotowanie w rundzie jesiennej sezonu 2020/21. Gratulacje!
Po zmaganiach wszyscy usiedli do wspólnej kolacji gdzie grono sędziowskie wymieniało jeszcze szkoleniowe uwagi.