Baza wiedzy

Co trzeba wiedzieć o spalonym?

Pozycja spalona, a spalony, to zasadnicza różnica! Przeczytaj poniżej, na czym ona polega!

 

Pamiętaj, że przebywanie na pozycji spalonej nie jest przewinieniem samym w sobie.

 

Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli:

 • jakakolwiek część głowy, ciała czy nóg znajduje się na połowie przeciwnika (wyłączając linię środkową),
 • jakakolwiek część głowy, ciała lub nóg jest bliżej linii bramkowej drużyny przeciwnej niż zarówno piłka, jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej.

 

Dłonie i ręce wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami, nie są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej.

 

Kiedy nie ma spalonego?

 

Zawodnik nie znajduje się na pozycji spalonej, jeżeli znajduje się na równi z:

 • przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej, lub
 • dwoma ostatnimi zawodnikami drużyny przeciwnej.

 

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej, otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną).

 

Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z:

 • rzutu od bramki,
 • wrzutu,
 • rzutu rożnego.

 

Kiedy zawodnik przebywający na pozycji spalonej może być za to ukarany przez sędziego?

 

Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy, gdy jest aktywny w grze poprzez:

 • branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera, lub
 • przeszkadzanie przeciwnikowi poprzez:

o    utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia, lub

o    atakowanie przeciwnika w walce o piłkę, lub

o    ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na przeciwnika, lub

o    wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika,

lub

 • osiąganie korzyści poprzez zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi,

gdy piłka:

 • trafiła do zawodnika na pozycji spalonej po rykoszecie lub odbiła się od słupka, poprzeczki lub przeciwnika,
 • trafiła do zawodnika na pozycji spalonej w skutek rozmyślnej parady obronnej dokonanej przez przeciwnika.

 

Dla lepszego rozumienia spalonego warto pamiętać też o definicjach zachowań zawodnika przebywającego na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, stanowiących bycie aktywnym w grze poprzez przeszkadzanie przeciwnikowi, tj. 

 • wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika,
 • ewidentna próba zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na przeciwnika.

Za przydatne można zatem uznać, zamieszczone poniżej, wskazówki:

 • „ewidentnie próbuje” – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki),
 • „blisko” –określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim,
 • „wpływ” -odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym.

Kiedy kontakt piłki z ręką jest przewinieniem?

Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyślnie dotyka piłkę dłonią lub ramieniem.

 

Przy ocenie zagrania piłki ręką sędzia musi wziąć pod uwagę między innymi:

 • czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki),
 • odległość przeciwnika od piłki (nieoczekiwana piłka),
 • ułożenie rąk, które samo w sobie niekoniecznie stanowi o naruszeniu Przepisu.

 

Przykłady zagrań niedozwolonych:

Ruch ręki do piłki

 1. Ruch ręki do piłki praktycznie zawsze, w przypadku gdy dojdzie do ich kontaktu, będzie podstawą do uznania takiego kontaktu za rozmyślny.  
 2. Ruch ręki do piłki tylko wtedy nie będzie uznany za rozmyślny, gdy sędzia stwierdzi, że zawodnik nie był w stanie kontrolować ruchu swojej ręki, np. w trakcie upadku w wyniku starcia z przeciwnikiem. 

Piłka oczekiwana

 1. W przypadkach, gdy zawodnik drużyny broniącej nie walczy o piłkę lub nie bierze udziału w akcji, ale jedynie swoją interwencją zamierza zatrzymać piłkę kopniętą przez przeciwnika w jej drodze w światło bramki lub w pole karne (strzały i dośrodkowania, również z rzutów wolnych), to za jedyne akceptowalne ułożenie jego rąk uznaje się ułożenie nie zwiększające tzw. obrysu ciała.

 

 1. W wymienionych wyżej przypadkach, gdy oczywiste jest, że piłka zostanie kopnięta w kierunku interweniującego zawodnika (piłka oczekiwana), każdy jej kontakt z ręką powiększającą tzw. obrys ciała, skutkować będzie rzutem wolnym bezpośrednim lub karnym.

 

Uwaga:

- ręka, która nie jest przy ciele, nie powiększa tzw. obrysu ciała, jeżeli piłka, gdyby nie trafiła w nią, to zatrzymałaby się na innej części ciała,

- uderzenie w piłkę ręką trzymaną przy ciele przez interweniującego obronnie zawodnika drużyny broniącej nie jest przewinieniem (rozmyślnym kontaktem ręki z piłką).

 

 1. Dodatkowo, gdy piłka zmierzała w światło bramki, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem. Jednak gdy rozmyślny kontakt piłki z nienaturalnie ułożoną ręką pozbawił drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, winny zawodnik zostanie wykluczony z gry.

 

Piłka oczekiwana z dalszej odległości

 1. W przypadku piłek lecących z dalszej odległości w kierunku zawodnika, który jest tego świadomy, każdy kontakt jego ręki z piłką będzie uznany za rozmyślny.
 2. W przypadku nieudanej próby zagrania takiej piłki (tzw. kiks), jakikolwiek kontakt ręki z piłką po tej nieudanej próbie będzie uznany z rozmyślny.
 3. Jakiekolwiek próby zagrania piłki oczekiwanej z dalszej odległości przez współpartnerów lub przeciwników, nie zmieniające trajektorii jej lotu, nie będą uznane za okoliczności zmieniające zasady podjęcia decyzji przez sędziego podane w punktach 1 i 2, powyżej.

 

Piłka nieoczekiwana

Jeżeli zawodnik walczy o piłkę lub bierze udział w akcji i piłka rozpocznie, nieoczekiwanie dla niego, ruch w kierunku jego ręki, to w przypadku kontaktu piłki z ręką, kontakt ten będzie uznany za rozmyślny, gdy:

- w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka tego zawodnika znajdowała się w pozycji nienaturalnej lub

- w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka zawodnika znajdowała się w pozycji naturalnej, ale zawodnik mógł uniknąć trafienia piłki w rękę.

Pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki faulem (DOGSO)

W uzupełnieniu wszystkich zapisów w Przepisach Gry, dotyczących identyfikacji realnej szansy na zdobycie bramki, a także sposobów karania w przypadku jej pozbawienia, przypominamy następujące, niepodane w Przepisach Gry zasady podejmowania decyzji.

 

DOGSO tylko wtedy będzie miało miejsce, gdy sędzia stwierdzi, że zawodnik, gdyby nie został sfaulowany, posiadałby (nadal posiadałby) realną szansę na zdobycie bramki. 

 

Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić, biorąc pod uwagę:

• rzeczywisty kierunek ruchu zagranej przed faulem piłki i prędkość jej poruszania się,

• hipotetyczną prędkość zawodnika, z którą poruszałby się za piłką, gdyby nie był sfaulowany,

• miejsce hipotetycznego przejęcia piki przez sfaulowanego zawodnika,

• hipotetyczne ustawienie współpartnerów faulującego przeciwnika w momencie hipotetycznego przejęcia piłki przez sfaulowanego zawodnika.

 

I tak np. zawodnik biegnący z piłką sam na sam z bramkarzem, zagrywający piłkę obok niego i następnie sfaulowany przez niego, tylko wtedy będzie pozbawiony realnej szansy na zdobycie bramki, jeżeli, co do zasady: 

• hipotetycznie przejąłby piłkę przed współpartnerem/ami faulującego bramkarza

oraz

• w momencie hipotetycznego przejęcia piłki między nim, a bramką znajdowałby się co najwyżej jeden przeciwnik

oraz

• miejsce hipotetycznego przejęcia piłki byłoby odpowiednio oddalone od linii bramkowej (kąt biegu zawodnika z piłką na bramkę).

Opis: Napastnik wygrywa walkę o pozycję z obrońcą i zostaje przez niego sfaulowany. W momencie faulu napastnik kontroluje piłkę i znajduje się sam na sam z bramkarzem.  Ponieważ faul miał miejsce przed polem karnym to obrońca zawsze musi być wykluczony z gry. Gdyby jednak faul miał miejsce w polu karnym to obrońca, w myśl nowych Przepisów, musiałby  również zostać wykluczony z gry ponieważ w momencie faulu, znajdując się za napastnikiem nie miał możliwości zagrania piłki. 

 

Zastosowanie kar indywidualnych przy przewinieniach w polu karnym

Należy pamiętać, że w kontekście przewinień zawodnika drużyny broniącej w jego polu karnym, rozróżniamy kilka możliwych scenariuszy, w których rekomendowane są następujące decyzje:

 

Legenda:

DOGSO (denying an obvious goal-scoring opportunity) - pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki

SPA – (stopping a promissing attack) - przerwanie przeciwnikowi korzystnej akcji

 

DOGSO bez zamiaru zagrania piłki (np. zagranie piłki ręką, pchanie, trzymanie, ciągnięcie): rzut karny i czerwona kartka

DOGSO z zamiarem zagrania piłki: rzut karny i żółta kartka

 

SPA bez zamiaru zagrania piłki: rzut karny i żółta kartka

SPA z zamiarem zagrania piłki (bez nierozważności): tylko rzut karny 

 

Opis: Napastnik posiada realną  szansę na zdobycia bramki i zostaje przewrócony przez bramkarza, który interweniując nie trafia w piłkę, co musi skutkować podyktowaniem rzutu karnego.  Ponieważ  bramkarz interweniując zamierzał zagrać piłkę i miał możliwość jej zagrania  zostanie on, w myśl nowych Przepisów, jedynie napomniany.

Opis: Kontrolujący piłkę napastnik wbiega w pole karne przeciwników i zostaje sfaulowany przez obrońcę. Ponieważ obrońca wykonując wślizg miał w swoim zasięgu piłkę i usiłował ją zagrać, to zgodnie z nowymi Przepisami,  poza podyktowaniem rzutu karnego, zostanie on jedynie napomniany.

Opis: W przypadku fauli obrońców pozbawiających przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki w polu karnym popełniający faul nie zawsze jest wykluczany z gry. W oglądanej sytuacji napastnik posiadający realną szansę na zdobycia bramki, 1 metr przed linią bramkową, zostaje popchnięty w plecy przez obrońcę. Zgodnie z najnowszymi Przepisami, jeżeli faulem jest popchniecie przeciwnika  który posiada realną szansę na zdobycie bramki, to popełniający przewinienie obrońca musi zostać ukarany wykluczeniem z gry niezależnie od podyktowania rzutu karnego.