Skład Komisji Szkoleniowej

Konrad Sapela - Przewodniczący

Tomasz Radkiewicz

Marcin Słupiński

Grzegorz Muskała

Dawid Golis